We zien onze school als een kleine gemeenschap waarin ieder een verantwoordelijkheid heeft. Samen met de kinderen en ouders kijken wij naar wie het kind is en wat het kind nodig heeft om te ontwikkelen. Het is onze taak om leerlingen te begeleiden in hun cognitieve en sociale ontwikkeling en zo het maximale uit ieder kind te halen. 

  • Op onze school heerst een goede sfeer.
  • Op onze school gaan we de verbinding aan met het kind om een zo goed mogelijke afstemming plaats te laten vinden binnen de mogelijkheden van onze school.
  • Op onze school zien we ouders als partner, waar de ouder de professional is van het kind en het team de professional van het onderwijs.

Streefbeeld van ons onderwijs

  • Leerlingen ontwikkelen naar hun mogelijkheden.
  • Leerlingen hebben oog voor elkaar en hun omgeving.
  • Leerlingen leren op een goede wijze samenwerken.
  • Leerlingen leren maatschappelijk verantwoord te handelen.
  • Leerlingen ondersteunen in het zelfredzaam maken.
  • Leerlingen ontwikkelen hun creativiteit en probleemoplossend vermogen.