Wij vragen een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van ouders van € 30,-. Deze bijdrage gebruiken we om de activiteiten en feesten van te organiseren, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Koningsspelen.

Met nadruk wijzen wij u er nogmaals op dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Ook voor de schoolreizen en het schoolkamp vindt de school dat geen enkel kind uitgesloten mag worden. Ouders kunnen ook een beroep doen op het ‘Kindpakket’ van de gemeente Goeree-Overflakkee. U kunt altijd terecht bij de schoolleider voor een gesprek hierover.