De kwaliteit van onze school is niet alleen uit te drukken in cijfers of Cito-uitslagen. Kwaliteit op de Pannebakker gaat veel verder.

Niet alleen de cognitieve vaardigheden (zoals rekenen, taal, lezen, schrijven) zijn op onze school belangrijk, ook sociale, emotionele, culturele, motorische en creatieve vaardigheden staan met stip op ons rooster. Daarnaast hebben we natuurlijk ook voor veiligheid en respectvol omgaan met elkaars leefwijze en omgeving.