De kwaliteit van onze school is niet alleen uit te drukken in cijfers of Cito-uitslagen. Kwaliteit op de Pannebakker gaat veel verder.

Niet alleen de cognitieve vaardigheden (zoals rekenen, taal, lezen, schrijven) zijn op onze school belangrijk, ook sociale, emotionele, culturele, motorische en creatieve vaardigheden staan met stip op ons rooster.

Ook veiligheid, respectvol omgaan met elkaars leefwijze, levenbeschouwing en omgeving staan bij ons hoog op de lijst. Op alle vlakken houden we dit in de gaten en doen we aanpassingen als dat nodig is.