Op onze school betrekken we ouders op verschillende manieren bij activiteiten. Zo neemt de activiteitencommissie een prominente plaats in. Deze commissie is verantwoordelijk voor het helpen en ondersteunen bij activiteiten in de school. 

Niet alleen vinden we het belangrijk dat ouders in de school aanwezig zijn, maar ook horen we graag hun stem. Kort na de start van het schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een oudervertelgesprek. Ouders maken kennis met de nieuwe groepsleerkracht en wisselen de benodigde informatie uit. Na de rapporten is er nog een gesprek. Daarnaast zijn er twee facultatieve gespreksmomenten ingeroosterd. Dat wil zeggen dat het initiatief voor het gesprek door de ouder of leerkracht genomen wordt. 

Onze actieve Medezeggenschapsraad (MR) staat de school bij en vertegenwoordigt de ouders op het moment dat we het over onderwijsinhoudelijke zaken hebben.

Ouders krijgen informatie via:

  • de maandbrief
  • e-mail
  • de ouderapp Parro
  • de website
  • ouderavonden
  • oudergesprekken